Föreläsning om Sveriges äldsta priser med Bo Franzén

Bo Franzén

Tid och plats: onsdagen 26 januari kl. 18.00 på Historiska museet, Narvavägen 13-17. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com. Vi kommer att följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Sveriges äldsta priser (1164-1318)

I föredraget med Bo Franzén presenteras ett tvärvetenskapligt projekt inom ekonomisk historia, Stockholms universitet, som resulterat i att våra äldsta priser i pengar och ädla metaller gjorts tillgängliga i svensk översättning från latin.

Bo Franzén är docent och universitetslektor vid Stockholms universitet och är även med i Svenska fornminnesföreningens styrelse.