GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Svenska Fornminnesföreningens kompletterande årsmöte 2019

Måndagen den 27 maj 2019 kl. 18.00 hålls Svenska fornminnesföreningens kompletterande årsmöte på Stockholms Medeltidsmuseum.
Efter årsmötesförhandlingarna håller Tina Rodhe, museichef på Medeltidsmuseet, ett föredrag om kvarteret Svalan på Norrmalm i Stockholm.