GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Svenska Fornminnesföreningens årsmöte

Onsdag den 11 april. Svenska Fornminnesföreningens årsmöte. Mer information och separat inbjudan kommer senare.

Tid: onsdag den 11 april.