Slussen: sjuhundra år av stad och åtta år av arkeologi

Under åtta år har arkeologiska undersökningar gjorts vid Slussen. Många fynd och byggnadstyper har undersökts. Arkeologin har bidragit med mycket ny kunskap om staden och platsen. Vem hade kunnat ana att där fanns en riktig stadsmiljö redan från 1300-talet? Marit Holgersson, arkeolog på Medeltidsmuseet, presenterar nya resultat och nya perspektiv på Stockholms historia.

Föredraget hålls via Zoom, länk läggs ut här ett par dagar innan.

Foto: Arkeologikonsult AB.