GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Seminarium på Medeltidsmuseet: ”Stockholm före Stockholm”

Söndag den 13 november kl 12:00 till 16:00, Medeltidsmuseet, Seminarium ”Stockholm före Stockholm”.

Vad fanns där Stockholm nu ligger innan den medeltida staden byggdes? Fanns här människor och bebyggelse, eller var det bara obebyggda berg och skogar? Stockholmsområdets äldsta historia är ganska okänd och få vet att trakten har varit bebodd ända sedan stenåldern. Runstenar, ortnamn och arkeologiska fynd kan emellertid berätta historien om den plats som med tiden blev en stad.

I den nyligen utkomna populärvetenskapliga antologin skriver tio forskare om alla de människor som först bodde här och bedrev bl.a. säljakt, fiske och jordbruk och varför det på medeltiden byggdes en stad just i detta område. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna. Författare: Ulf Fransson, Magnus Källström, Gunilla Larsson, Åsa Larsson, Staffan Nyström, Jan Risberg, Kerstin Söderlund, Susanne Thedéen, Per Vikstrand och Torun Zachrisson.

Inbjudan till seminariet finner du här!

Obs! Antalet platser är begränsat till 90 stycken. Tidig anmälan är därmed att rekommendera. Anmälan till Yvonne Lédel, e-mail yvonne.ledel@telia.com eller tel 070 674 05 08 alt. 08 712 72 43.

Tid: Söndag den 13 november, klockan 12:00 till 16:00
Plats: Medeltidsmuseet