GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Professor Per H Ramqvist, Umeå, ”Nya tolkningar av Högom – Asatron i norr”

Den 12 maj talar professor Per H Ramqvist, Umeå, talar om: ”Nya tolkningar av Högom – Asatron i norr”

Nyare analyser av det omfattande materialet som framkommit vid de arkeologiska undersökningarna av storhögskomplexet i Högom, strax väster om Sundsvall, Medelpad, har givit några intressanta resultat som har direkt bäring på den tidiga asatrons införande och manifestation i Mellannorrland. Det hela tycks ta sin start under det sena 300-talet.

Ramqvist är professor i nordeuropeisk arkeologi vid Umeåuniversitet sedan 1999 och medverkar för närvarande i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”Recalling the past” inriktat på bebyggelseutveckling, landskapsutnyttjande, formeringen av och samspelet mellan olika kulturella identiteter i det gamla landskapet Västerbotten (dvs nuvarande landskapen Västerbotten och Norrbotten) under yngre järnålder och medeltid (ca 500-1550).

För obligatorisk anmälan, se länk till Folkuniversitetet nedan!

Tid: torsdagen den 12 maj, klockan 18:00-19:30

Plats: Folkuniversitetet i Stockholm, Kungstensgatan 45

Observera! Föreläsningen är gratis, men anmälan för deltagande krävs. Se följande länk för anmälan: Folkuniversitetet anmälan.