Till minne av Oscar Montelius

Foto: Wellcome Images

Tid och plats: onsdag 24 november 2021, Norra Kyrkogården och Barockhallen på Historiska museet.

Den 4 november 2021 är det exakt 100 år sedan Oscar Montelius gick bort. Detta vill vi högtidlighålla med ett särskilt program. Kransnedläggningen på Norra kyrkogården och föreläsningen med Anna Gustavsson är öppna även för icke-medlemmar. Om du vill följa med i hyrd buss till kransnedläggningen behöver du dock vara medlem och föranmäla intresse. Läs mer nedan!

Program:

16.00. Hyrd buss avgår från S:t Eriksplans T-bana, uppgång Torsgatan, till Montelius grav på Norra Kyrkogården (kvarter 21F, grav 3). Det finns ett begränsat antal platser i bussen, först till kvarn gäller! Anmälan till jackie.taffinder@gmail.com senast den 21 november. Det går också bra att ansluta direkt vid graven med egen bil alternativt via buss 3 eller 77 från S:t Eriksplan till hållplats Karolinska sjukhuset norra (därifrån är det ca 1 km att gå till graven).

ca 16.30. Vid Montelius grav. Oscar Montelius minnesvård, Mats Burström, professor vid Stockholms universitet. Kransnedläggning och minnesskål.

ca 17.15. Bussen kör vidare till Historiska museet, Narvavägen 13-17.

Anna Gustavsson, Göteborgs universitet

18.00. Minnesföreläsning av Anna Gustavsson

Anna Gustavsson, forskarstuderande vid Göteborgs universitet, föreläser: Oscar Montelius och Italien: Arkeologi och kunskapsproduktion 1870–1910. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Annas avhandlingsprojekt, inom vilket hon studerar hur arkeologisk kunskap skapades under ämnets tidiga formativa period.

Den moderna arkeologiska vetenskapen i Europa växte fram under 1800-talets andra hälft. Liksom alla andra forskningsdiscipliner tog den form och utvecklades under påverkan av sociala, politiska och kulturella dimensioner. Under denna era, med kosmopolitiska vibbar, odlades också en stark nationalism och nationalistiska ideal. Arkeologi var en del av denna ibland motstridiga ekvation.

I sitt projekt analyserar Anna förutsättningarna för den välkände svenske arkeologen Oscar Montelius (1843–1921) arbete med förhistorisk kronologi, i vilket hans hustru Agda Montelius (1850–1920) i stor utsträckning deltog. Studier av sydeuropeiskt, särskilt italienskt arkeologiskt material, hade en avgörande betydelse för Montelius tolkningar och för förståelsen av kulturyttringars spridning och utbredning i Europa. Han kom dessutom att bli den förste som publicerade en syntes över Italiens förhistoria.

Föredraget fokuserar på Montelius resor, arbete och professionella nätverk i Italien under perioden 1870-1910, vilket ledde fram till publiceringen av La Civilisation Primitive en Italie l`introduction depuis de métaux (1895–1910). Detta stora verk tycks ha fallit lite i glömska i hemlandet Sverige, men är fortfarande flitigt citerat utomlands, och speciellt i Italien. Källmaterialet i studien härrör från de omfångsrika Monteliusarkiven, bevarade i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, samt ett antal italienska arkiv.

Varmt välkomna!