GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Dr. Philos. Jon Anders Risvaag, Trondheim, ”De norska ärkebiskopsmynten – makt och teknologi”.

Torsdagen den 10 mars talar Dr. Philos. Jon Anders Risvaag, Trondheim, om ”De norska ärkebiskopsmynten – makt och teknologi”.

Under perioden 1222-1281 och 1483-1537 erhöll de norska ärkebiskoparna rätten till att producera mynt. Vi känner till få detaljer om myntproduktionen under den första perioden, men för den andra perioden är det möjligt att få fram en mycket detaljerad bild av de ekonomiska, politiska och teknologiska sidorna av myntningen. Upptäckten 1991 av de tre senaste ärkebiskoparnas myntverkstad, som är den enda bevarade 1500-talsmyntsmedjan i världen, med en mängd rester från myntproduktionen, har bidragit särskilt mycket till vår kunskap om både hur många mynt ärkebiskoparna lyckats producera, och den teknologiska nivån.

Dr. Philos. Jon Anders Risvaag är historiker och försteamanuensis i numismatik vid NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Han har ägnat sig åt studier av medeltidsnumismatik och monetär historia, urban historia och arkeologi från medeltid och tiden efter reformationen. Under de senaste åren har han särskilt arbetat med pengar i religiösa kontexter.

För obligatorisk anmälan, se länk till Folkuniversitetet nedan!

Tid: torsdagen den 10 mars, klockan 18:00-19:30

Plats: Folkuniversitetet i Stockholm, Kungstensgatan 45

Observera! Föreläsningen är gratis, men anmälan för deltagande krävs. Se följande länk för anmälan: Folkuniversitetet anmälan.