GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Chefsarkeolog Kenneth Svensson berättar om de senaste årens spännande arkeologiska undersökningar vid Södermalmstorg

Torsdagen den 21 januari – Chefsarkeolog Kenneth Svensson berättar om de senaste årens spännande arkeologiska undersökningar vid Södermalmstorg.

På Vädersolstavlan, den äldsta kända avbildningen av Stockholm, syns Slussenområdet strax utanför stadens södra portar. Här ser man trähusbebyggelse, väderkvarnar och tranbodar i vattnet. Detta var platsen för hantverkare som garvare och andra yrkesutövare som arbetade med illaluktande och eldfarlig verksamhet, till exempel sillpackning och trankokning (tillverkning av lysolja). Under förberedelserna för nya Slussen har arkeologer från Arkeologikonsult grävt fram föremål som gör att Stockholms historia nu måste skrivas om.

Tid: torsdag den 21 januari, klockan 18:00

Plats: Medeltidsmuseet