Ny digital utställning om Fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet

Den digitala utställningen ”Svenska Fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet – en 150-årig gemensam historia” publiceras nu av Vitterhetsakademiens bibliotek och ATA, för att uppmärksamma att det var 150 år sedan Svenska Fornminnesföreningen formellt grundades.

Utställningen berättar bland annat om föreningens historia, om relationen till Riksantikvarieämbetet, om den ideella arkeologins och kulturmiljövårdens historia, och om ursprunget till tidskriften Fornvännen. I utställningen publiceras rikliga exempel på det text- och bildmaterial kring SFF som finns i Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA) och Vitterhetsakademiens bibliotek, samt fördjupande artiklar av författare som Ola W. Jensen och Evert Baudou. Du når utställningen genom att klicka här.