GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: ”Mer än bara bling”. Föredrag om medeltida ringar

Historiska museet, hörsalen, 12 april, kl. 15.00. Pia Bengtsson Melin föreläser om medeltida fingerringar, deras ikonografi och funktion och om hur de kunde hjälpa bäraren i vardagslivet. I samarbete med Historiska museet.