Marinarkeologins möjligheter – Jim Hansson

Söndag 1 december kl 14 på Medeltidsmuseet. Jim Hansson, marinarkeolog, berättar om ett kulturarv under vattenytan som ofta är väldigt välbevarat men som många inte känner till. Östersjön är ett förhållandevis litet innanhav men har en lång och komplex historia som påverkat hela Europa i alla tider med handel kors och tvärs som orsakat konflikter, men det har också transporterat influenser, kulturer, språk och varor från när och fjärran. Under senare år har flera spektakulära fynd gjorts som skvallrar om vilken potential som finns på botten. Föredraget kommer belysa några extremt välbevarade skeppsvrak men också berätta om hur komplex Östersjön är i ett större sammanhang. Man har även börjat att använda nya tekniker för att kunna visa dessa fantastiska vrak i 3D.