Livsstilar på medeltida borgar i Östergötland – Martin Rundqvist

Onsdag den 30 oktober kl. 18.00 på Medeltidsmuseet. Fil dr Martin Rundkvist, författare till boken ”At Home at the Castle” berättar om medeltida borgar som byggdes för att kunna försvaras men som sällan eller aldrig blev angripna. Folk bodde där i årtionden och ägarfamiljerna levde vardagsliv. På en kronoborg kunde en trupp soldater stationeras i månader och till biskopens borgar kommer kyrkliga dignitärer på genomresa. Borgens personal däremot, fanns där jämt.