GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Julmöte på Medeltidsmuseet

Onsdag 5 december, kl. 18.00.
Julmöte på Medeltidsmuseet.

Inbjudan till julmöte
Onsdag den 5 december är det julmöte på Medeltidsmuseet med utdelning av året Hildebrandspris. Efter utdelningen kommer pristagarna Charlotte Fabech och Ulf Näsman hålla ett föredrag med titeln: ”Från Eketorp och Illerup till Sösdala”.

Efter föredraget följer den traditionsenliga jultallriken (inklusive ett glas vin) som kostar 200 kr. Inbetalning sker till Plusgirokonto: 53 921-3 varefter anmälan görs till:

Yvonne Lédel
Tel: 070 67 405 08, 08/7127243
Mail: yvonne.ledel@telia.com

Senast den 28/11. Uppge eventuella allergier.

OBS! glöm ej att ange namn på inbetalningen.

Hösthälsningar från

Styrelsen