Jan Peder Lamm har lämnat oss

Vi har en mycket tråkig nyhet att förmedla. Vår stipendiesekreterare och mångåriga styrelseledamot Jan Peder Lamm har avlidit efter en tids sjukdom. Jan Peder var docent i arkeologi och under många år verksam som förste antikvarie och forskningschef på Historiska museet. Till föreningens styrelse handplockades han av professor Birger Nerman och har under många år varit en utmärkt stipendiesekreterare som med stor entusiasm och stort intresse tagit del av pågående forskning om forntid och medeltid. Jan Peder var också mycket mån om att yngre forskare skulle ges möjligheter till publicering, något som han visade prov på under många år som redaktör för tidskriften ”Fornvännen”. Vi har inte bara mist en god arkeolog och styrelseledamot utan också en kär vän.