GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Höstresa till Öland den 8-11 september

Höstresa till Öland den 8 till 11 september 2016.

Resan börjar i Kalmar, torsdag den 8 sept kl. 13:00. Samlingsplats Kalmar Centralstation. Bussresa under fyra dagar till ett tjugotal sevärdheter på Öland. Vi bor på Slottshotellet i Kalmar där frukost och enkel kvällsmåltid ingår. Resan avslutas söndagen den 11 september kl 16:00 i Färjestaden alt. 16:30 i Kalmar. För resa till Kalmar från Stockholm kan man välja tåg eller flyg. återresan kan göras förutom med tåg eller flyg även med buss, Silverlinjen. Resa till och från Kalmar ingår inte i priset. Kostnad för resan är 4 600:- i dubbelrum och 5 000:- i enkelrum. I priset ingår logi, frukost, middag, bussresa i fyra dagar, inträden och lokala guider. Ciceroner från föreningen är Margareta Kempff Östlind, Pia Bengtsson Melin och Yvonne Lédel.

Anmälan senast den 15 juli 2016 dels genom inbetalning av 4600:- alt. 5 000:- till Svenska Fornminnesföreningens plusgiro 5 39 21 – 3, dels genom anmälan till Yvonne Lédel, e-mail yvonne.ledel@telia.com eller tel 070 674 05 08 alt. 08 712 72 43.

Frågor om resan besvaras av ciceronerna. Detaljerad information om resan sänds till deltagarna efter anmälan.