GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Elisabet Regner och Stina Fallberg Sundmark presenterar sitt gemensamma forskningsprojekt: ”Helgon att hålla i handen”

Fredag den 25 november kl. 15:00 på Historiska museet: Elisabet Regner och Stina Fallberg Sundmark. Elisabet Regner och Stina Fallberg Sundmark presenterar sitt gemensamma forskningsprojekt om medeltida fromhetsliv, ”Helgon att hålla i handen”.

Under medeltiden hade helgonen stor betydelse i människors liv, också i det vardagliga livet och inom hemmets fyra väggar. Detta har gett avtryck genom alla möjliga former av föremål, från radband till hängsmycken, skedar, kannor och svärd. I detta föredrag presenterar teologen Stina Fallberg Sundmark och arkeologen Elisabet Regner nya rön om medeltidens andaktsliv så som det kommer till uttryck i det skriftliga, konsthistoriska och arkeologiska källmaterialet.

Tid: Fredag den 25 november, klockan 15:00
Plats: Historiska museet