Framflyttat årsmöte och inställt vårprogram/höstresa

Med anledning av coronavirusets Covid-19 framfart och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, sköts årsmötet som skulle hållits den 20 april upp. Vi planerar att istället försöka hålla årsmötet i början av juni. Kallelse kommer att skickas ut i maj. Ifall Folkhälsomyndighetens restriktioner kvarstår kan det bli aktuellt med digitalt möte och/eller ett möte med svarsformulär som sedan skickas in. Vi avvaktar och ser tiden an.

Vid årsmötet den 20 april skulle Mandelgrenpriset delats ut till årets pristagare, filmaren Mikael Agaton. Agaton har gjort en mängd filmer och tv-program om historia och vetenskap, bland annat om Birka och om fornborgen Runsa. Han har också vunnit flera internationella priser för sitt arbete. Agaton kommer att få sina prispengar utdelade i april, men kommer att motta medaljen och ges tillfälle att presentera sitt arbete antingen vid årsmötet i juni eller vid ett senare tillfälle.

Tyvärr påverkar coronaviruset även vår programverksamhet. Vi måste ställa in vårens kvarvarande föredrag och vårutflykt. De föredrag som ställs in kommer vi att försöka erbjuda till hösten istället. Det rådande läget som infattar reserestriktioner, som i dagsläget inte kan överblicka hur det ser ut efter sommaren, har även gjort att vår planerade höstresa till Danmark och Tyskland blir tvungen att skjutas på framtiden. Förhoppningsvis kan höstresan istället bli en vårresa år 2021!

/Styrelsen