Digital föreläsning om Dalarnas stenmaterial med Joakim Wehlin

Joakim Wehlin, Uppsala universitet

Tid och plats: onsdagen 23 februari kl. 18.00 via Zoom.

Dalarnas stenmaterial – Ett arkeologiskt perspektiv

Flinta, kvarts och i viss mån kvartsit är stenmaterial som dominerar på de förhistoriska lokalerna i Skandinavien. I Dalarna ser det helt annorlunda ut. Här finns, på grund av landskapets specifika geologiska förutsättningar, helt andra bergarter. Bergarter som givit de förhistoriska människorna en helt annan palett av stenmaterial att använda för redskapstillverkning. Har detta påverkat människor i förhistorien? Och vilka möjligheter ger det arkeologin?

Joakim Wehlin är universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Han är även uppdragsarkeolog, forskningssamordnare och antikvarie på Dalarnas museum.