GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag om nya runfynd

Medeltidsmuseet 13 mars, kl. 18.00.
Magnus Källström runolog på Runverket på Riksantikvarieämbetet berättar om de spännande nyfynd av runstenar och andra föremål med runinskrifter som gjorts under senare år.