INSTÄLLT FÖREDRAG: Föredrag om Bror Marklund och bronsportarna på Historiska museet

Tyvärr är föredraget fredag 16 november kl. 18.00 på Historiska museet inställt.