Föredrag om Bror Marklund och bronsportarna på Historiska museet

Fredag 16 november, kl 18.00, Historiska museet.
Pia Bengtsson Melin berättar om Bror Marklund och bronsportarna på museet.