Föredrag om Ale stenar i Skåne

Fredag 19 oktober, kl.19.00, Historiska museet.
Arkeologer från Lund berättar om fornlämningen Ale stenar i Skåne.