GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av Mats Roslund: ”Sikelia – Siqiliya – Sikelö – bysantinsk-islamisk samexistens på vikingatidens Sicilien”

Onsdag den 28 september kl 18:00, Historiska museet, Mats Roslund: ”Sikelia – Siqiliya – Sikelö – bysantinsk-islamisk samexistens på vikingatidens Sicilien”.

Medelhavets historia ligger närmare oss i Skandinavien än vi tror. Under de dynamiska århundraden som vi kallar vikingatiden etablerade sig islamiska dynastier i det stora innanhavet. Spänningsfältet mellan kristet och muslimskt blev särskilt tydligt på Sicilien, som nordborna kallade Sikelö. Olika politiska, etniska och religiösa intressen korsade varandra där. Vi vet att skandinaviska sjöfarare rörde sig i området, och tog med sig berättelser hem till gårdarna i norr. Det historiska skeendet är i sig självt intressant, som kunskap om effekterna av kontakter över långa avstånd i förmodern tid. Perioden ger också tillfälle att studera allmänmänskliga frågor. Hur fungerade den gemensamma vardagen i en så pass ideologiskt och kulturellt blandad miljö? Levde man i skilda parallella världar eller fanns nära gemenskaper över gränserna? Hur ser de materiella lämningar ut som finns kvar? 

Tid: Onsdag den 28 september, klockan 18:00
Plats: Historiska museet