GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av marinarkeolog Nicklas Eriksson – ”Dalarövraket återfick namnet Bodekull – ett marinarkeologiskt och paleografiskt detektivarbete”

Onsdag den 25 april. Marinarkeolog Nicklas Eriksson föreläser om hur ”Dalarövraket återfick namnet Bodekull – ett marinarkeologiskt och paleografiskt detektivarbete”. Niklas Eriksson disputerade 2014 och har nyligen utkommit med monografin Riksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp. I sin forskning kombinerar han undervattensarkeologisk dokumentation med skriftliga källor. Han har bland annat arbetat med skeppen Mars, Resande mannen, Svärdet och Gribshunden, samt publicerat ett femtiotal vetenskapliga och populärvetenskapliga rapporter och artiklar.

Tid & plats: onsdag den 25 april, kl. 18.00. Historiska museet