GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av konservator Maria Lagerqvist – Svenneby gamla kyrka i Bohuslän

Fredag den 16 februari. Konservator Maria Lagerqvist talar om restaureringen av Svenneby gamla kyrka i Bohuslän. Kyrkan, som är från 1100-talet, har nyligen restaurerats med hantverkstraditioner som går tillbaka till kyrkans byggnadstid. Maria Lagerqvist berättar om hur man varsamt rustar en gammal kyrka för kommande århundraden.

Tid & plats: fredag den 16 februari, kl 15.00. Historiska museet