GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av Gunnar Redelius. Källa gamla kyrka – ett medeltida varuhus på Öland

Fredag den 17 februari.

Källa gamla kyrka – ett medeltida varuhus på Öland

Med Gunnar Redelius, arkitekturhistoriker, fil. dr i konstvetenskap, specialiserad på byggnader från äldre medeltid.

I facklitteraturen förekommer termen försvarskyrka. Det är en kyrka med ett stort rum ovanför valven och några gluggar i murverket. Forskningen har kommit fram till att det övre rummet var samlingsplats för stridbara män som bekämpade en fiende som hotade kyrkan med armborst och pilbågar. Källa kyrka anses ha varit byggd som en fästning. Dagens föreläsare, arkitekturhistorikern Gunnar Redelius avvisar den forskningen. Medeltida strid var närkamp med slag-, hugg- och stickvapen. Källa kyrka hade två våningar ovanför valven och ett torn med många rum. Källa hamn och kyrka var en handelsplats som gjorde många bönder mycket rika. Det framgår av ett hundratal gravstenshällar som ligger på kyrkogården. Något liknande finns inte på Öland eller fastlandet.

Tid: Fredag den 17/2 Kl. 1500-1600
Plats: Historiska museet