GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av arkeolog Ulf Ragnesten – ”Fynd och minnen från en västsvensk arkeolog”

Fredag den 19 januari. Arkeolog Ulf Ragnesten föreläser på temat ”Fynd och minnen från en västsvensk arkeolog”. Föredraget kommer att handla om en del speciella fynd och fyndsammanhang som Ulf kommit i kontakt med under ett ganska långt arkeologliv, framför allt i Göteborgsområdet. Han arbetar sedan närmare trettio år på Göteborgs stadsmuseum och
disputerade 2007 på avhandlingen ”Individ och kollektiv” i förromersk järnålder som tar upp allt förromerskt i Västsverige vid tiden och hur man kan se det bland gravar och boplatser.

Tid & plats: fredag den 19 januari 2018, kl. 15.00. Historiska museet