GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av Misa Asp. Konservering – inte bara bevara

Fredag den 24 mars.

Konservering – inte bara bevara

Med konservator Misa Asp

Att närma sig ett muralt måleri, exemplet Mästerbymadonnan.  Misa Asp, verksam sedan 30 år som konservator, kommer i denna föreläsning att berätta om allt ifrån problemformulering till åtgärdsförslag och genomförande i sitt arbete. Ett arbete som kan liknas med en brottsplatsutredning.

Tid: Fredag den 24/3 Kl. 1500-1600 på Historiska museet
Plats: Historiska museet