GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag med Helen Persson. Drakar och lotus: kinesiska mönster på medeltidens textilier

Fredag den 20 januari.

Drakar och lotus: kinesiska mönster på medeltidens textilier
Med Helen Persson, 1:e antikvarie på Historiska museet

Kinesiska sidentextilier har varit åtråvärda och exotiska handelsvaror sedan åtminstone tiden runt Kristi födelse och fraktades vida längsmed den så kallade Sidenvägen. Det var framför allt under Mongolväldet (1206–1368) som kinesiska textilier spriddes till Europa i allt större utsträckning. För europeiska ledare och härskare demonstrerade dessa lyxartiklar, ibland benämnda som ”Tartar” siden i samtida inventarieförteckningar, status och makt. Sidendesignen kombinerade ofta traditionella kinesiska motiv med element från Mellanöstern och lokala centralasiatiska figurer. Dess popularitet och inte minst den ekonomiska förtjänsten gjorde att europeiska sidenväverier kopierade men framför allt skapade sina egna kreationer, inspirerade av de fantasifulla mönstren.

Det här föredraget kommer att presentera kinesiska sidenmönstrens influenser på europeisk textildesign under medeltiden genom textilsamlingen på Historiska museet, men även exempel på kineserier under senare tid som 1700-talet och nutid. Vi tycks fortfarande vara väldigt fascinerade av Ostasien.

Tid: Fredag den 20/1 Kl. 1500-1600
Plats: Historiska museet