Årsmöte i Svenska fornminnesföreningen

Detalj av bildsten. Foto: Christer Åhlin/SHM

Tid och plats: torsdag 21 april kl.17.30, Medeltidsmuseet, Strömparterren 3 Norrbro. Anmälan sker till info@fornminnesforeningen.com senast 13 april.

Svenska Fornminnesföreningens medlemmar kallas härmed till Årsmöte!

Observera att endast medlem som erlagt medlemsavgift för 2022 äger rätt att rösta på årsmötet. Medlemsavgiften är 175 kronor, familjemedlem på samma adress betalar 150 kronor, och för studenter 150 kronor. Medlemsavgiften inbetalas till
plusgiro 5 39 21-3. Du kan även betala medlemsavgiften via föreningens Swish-nummer, 123 600 96 17, ange namn i Swish-meddelandet.

Den som önskar ta del av årsredovisningarna före årsmötet kontaktar
Tina Rodhe, tina.rodhe@stockholm.se eller telefon 08/5831804.
Dagordning bifogades i mailutskicket.

Anmälan till årsmötet görs till info@fornminnesforeningen.com senast
den 13 april. Efter årsmötet serveras dryck och tilltugg. Ange ev.
önskemål om specialkost vid anmälan.


I anslutning till årsmötet kommer 2021 års Mandelgrenpristagare, Sigmund Oehrl från Stockholms universitet att hålla sin Mandelgrenföreläsning.

”The picture stones from the Isle of Gotland are among the internationally most famous
archaeological monuments from Sweden. These exceptional memorial stones, dated to
about AD 400–1100, are covered with images of humans, animals, monsters, vessels,
buildings, symbols and much more. Thus, they offer a unique source material for studies of
Late Iron Age material culture and in particular for Scandinavian pre-Christian religions. In
the lecture, I will present my previous studies on the digital documentation and the
interpretation of the Gotlandic picture stones. This work was intended as a pilot study to draw
attention to the deficits in picture stone documentation and the need for a new digital edition
and large-scale-project. This digitisation project is now being carried out at the University of
Stockholm and Gotland’s Museum under my direction and will be introduced in my lecture.”

Varmt välkomna!
Önskar Styrelsen