GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Arkeologen berättar: ”Stenåldersmöten i mossen”

Onsdagen den 23 mars kl 18.00, Historiska museet, Arkeologen berättar: ”Stenåldersmöten i mossen”.

Alvastra pålbyggnad är ett byggnadsverk från stenåldern som har undersökts under många år av arkeologer. Platsen var en mötesplats för stenålderns människor, en plats där ritualer utövades och sociala kontakter odlades. Nu har Historiska museet startat ett nytt projekt för att göra de många och spännande fynden från utgrävningarna tillgängliga för publiken.

Nathalie Dimc, Jackie Taffinder och Greg Tanner från Historiska museet berättar om den unika stenåldersplatsen i Dags mosse, vid foten av Omberg i Östergötland.

Tid: onsdagen den 23 mars, klockan 18:00

Plats: Historiska museet

Svenska Fornminnesföreningens föredrag sker i samarbete med bl a Medeltidsmuseet, Folkuniversitetet samt Historiska museet. Till föredragen 10 februari, 23 mars och 13 april 2016 på Historiska museet bör man om möjligt boka plats via museets hemsida www.historiska.se och därefter klicka på ”På gång”.