GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Bente Magnus mottager Hildebrandspriset och föreläser om ”Hans Hildebrand, sikkerhetsnålen og dens mangfoldige utvikling”

Onsdag den 7 december kl 18:00, Historiska museet, Julmöte med prisutdelning och jultallrik.

Hildebrandpristagaren Bente Magnus föreläser om ”Hans Hildebrand, sikkerhetsnålen og dens mangfoldige utvikling”.

I mitt foredrag vil jeg sammenfatte Hans Hildebrands banebrytende avhandling med titelen Bidrag til spännets historia som utkom i 1880 i Antikvarisk tidskrift för Sverige. Avhandlingen dekker 2500 år fra bronsealder til vikingtid i Europa, og jeg vil vise hvordan han resonerte om draktspennenes variasjon gjennom århundrene. Fokus i mitt innlegg vil ligge på folkevandringstidens store praktspenner (400-550 e.Kr) funnet i Sverige. Hvem skapte dem, hvilken funksjon hadde de på tidens kvinnedrakt, og hvem var kvinnene som bar dem? Foredraget vil bli illustrert med en rekke fremragende opptak av relieffspenner v/ Gabriel Hildebrand.

Efter föredraget äter vi en gemensam julmåltid. Anmälan till denna görs senast den 1 december genom inbetalning av 160:- till Svenska fornminnesföreningens plusgirokonto 5 39 21-3 samt till klubbmästaren Yvonne Lédel, e-post yvonne.ledel@telia.com, tel 070 674 05 08 eller 08 712 72 43.

Tid: onsdag den 7 december, klockan 18:00
Plats: Historiska museet