GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av arkeolog Nicklas Björk – 4500 år gamla ansikten

Fredag den 27 oktober. De senaste årens arkeologiska utgrävningar av stenåldersboplatser har givit oss ny, spännande och ibland också helt revolutionerande kunskap om tidsperioden. Arkeolog Nicklas Björk föreläser här om de märkliga ”sälmänniskoliknande” figuriner som man funnit vid utgrävningarna i Tråsättra i Österåker.

Tid och plats: 27 oktober 2017 kl 15.00, Historiska museet.